Showing all 3 results

💪NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO THỰC VẬT DẠNG CỐC 👉 DÙNG NẤU CANH GÀ 👉 DÙNG NGÂM RƯỢU 👉 DỪNG ĐUN NƯỚC UỐNG… 350.000
🇰🇷🎁 #ĐÔNG_TRÙNG_HẠ_THẢO_CON_SÂU_KOREA #HÀNG_DÀNH_CHO_GIỚI_NHÀ_GIÀU 💪#Có_sức_khỏe_là_có_TẤT_CẢ_CÁC_BÁC_Ạ 🍵🇰🇷10 TÁC DỤNG BỔ DƯỠNG TO LỚN CỦA ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DẠNG THỰC VẬT ( CON… 3.900.000
🆘🆘 Đông trùng hạ thảo Hàn Quốc hộp gỗ vàng, gỗ đen cao cấp🔥🔥 💥💥Theo những ghi chép cổ của Đông… 1.050.000