CAO HỒNG SÂM 365 TỔNG HỢP KOREA (2 HŨ)

800.000

Cao hồng sâm 6 năm và các hợp chất tổng hợp kết hợp để chế biến DÙNG TRONG 365 NGÀY.